ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σε συνέχεια της με αρ C(2021) 9530 final/ Απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2021 με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (αριθμ.πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ 2222/16.12.2021) σας ενημερώνουμε ότι επισυνάφθηκαν στις Προσκλήσεις στο ΟΠΣ νέα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών.

ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σε συνέχεια της με αρ C(2021) 9530 final/ Απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2021 με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (αριθμ.πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ 2222/16.12.2021) σας ενημερώνουμε ότι επισυνάφθηκαν στις Προσκλήσεις στο ΟΠΣ νέα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εγκρίθηκαν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/07/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για την Ελλάδα, μέσω του REACT-EU, και μετά από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, επιπλέον 100 εκατομμύρια Ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Εγκρίθηκαν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/07/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για την Ελλάδα, μέσω του REACT-EU, και μετά από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, επιπλέον 100 εκατομμύρια Ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Η ιστορία για τις 500 κινητές μονάδες που καταπολεμούν τον κοραναϊό στο Europa.eu

With EU support, Greece set up 500 mobile testing units to be deployed across the country – and due to their success, they are moving to the next phase in the coronavirus fight.

Η ιστορία για τις 500 κινητές μονάδες που καταπολεμούν τον κοραναϊό στο Europa.eu

With EU support, Greece set up 500 mobile testing units to be deployed across the country – and due to their success, they are moving to the next phase in the coronavirus fight.

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2020

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2020

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2020

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2020