Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 13 από 2

Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών δημοσιονομικής πολιτικής και φορολογίας [ΠΡ_44]

Ενιαίο Σύστημα διακίνησης εγγράφων και πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών. Προμήθεια (ΟΠΣ) εκπαίδευσης και συστήματος τηλεκπαίδευσης για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/6/2019 - 28/11/2019

Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης [ΠΡ_43]

Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για την αναδιοργάνωση των δομών τους και την υποστήριξη της λειτουργίας τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 18/6/2019 - 10/1/2020

Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της Δημόσιας διοίκησης [ΠΡ_42]

Προμήθεια ή/και ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ενίσχυση των διαδικασιών του μηχανισμού για την παροχή δημόσιας αξιόπιστης και έγκαιρης στατιστικής πληροφορίας, στατιστικών δεικτών και μεταδεδομένων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 7/6/2019 - 31/12/2019

Απλοποίηση διαδικασιών και αναδιοργάνωση Φορέων του Δημοσίου τομέα [ΠΡ 41]

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, επικεντρώνοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών, στο πλαίσιο μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσόμενων στις ΔΟΥ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 28/2/2019 - 20/12/2019

Ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς του Δημόσιου τομέα [ΠΡ_37]

Χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς και στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/10/2018 - 20/12/2019

Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης [ΠΡ_36]

Αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των καταστημάτων κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 29/11/2019

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [ΠΡ_34]

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Ενδεικτική παρέμβαση αποτελεί η Δημιουργία πρότυπου ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης. Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Λογισμικό Αιμοδοσιακού Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Ψηφιακό Μέρισμα και ενοποιημένες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Δημιουργία Έξυπνου Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΚΕ) και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου της βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Η αναβάθμιση της Δικτυακής Υποδομής Κεντρικής Υπηρεσίας του Λιμενικού σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου μεγάλων δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Η Κεντρική Πύλη Ανάρτησης Συνόλων Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων (data.gov.gr. Το «Ψηφιακό ΚΕΠ» με αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των ΚΕΠ για τη λειτουργία και την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/8/2018 - 1/11/2019

Δράσεις κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων [ΠΡ_33]

Δράσεις κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/9/2018 - 20/12/2019

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης [ΠΡ_25]

Aνάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/1/2018 - 31/12/2019

Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση δράσεων ΕΤΠΑ Επιτελικών Δομών και Δικαιούχων του Ε. Π. ΜΔΤ [ΠΡ_22]

Βελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και ενίσχυση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης φορέων και πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 29/9/2017 - 30/6/2022

Αποτελέσματα 1 - 10 από 13 από 2