Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας»

20/5/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας» στο πλαίσιο ...

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5117512

6/5/2022

Οι υπηρεσίες που ο Σύμβουλος οφείλει να παράσχει, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθοριζόμενες από την ΕΥΔ ανάγκες, συνίστανται στην υποστήριξη των Μονάδων A1, A2, Β1, Β2, Β3 και Γ κατά την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο τη διαχειριστική ολοκλήρωση ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

16/3/2022

Σε συνέχεια της με αρ C(2021) 9530 final/ Απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2021 με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (αριθμ.πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ 2222/16.12.2021) σας ενημερώνουμε ότι ...

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

12/1/2022

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εγκρίθηκαν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας

26/7/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για την Ελλάδα, μέσω του REACT-EU, και μετά από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, επιπλέον 100 εκατομμύρια Ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ

27/4/2020

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκoν», δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...

Διαβούλευση για την αξιολόγηση των δράσεων στήριξης στην απασχόληση των νέων

30/5/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 για την προώθηση και βελτίωση της απασχόλησης των νέων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ...

Διαβούλευση για την αξιολόγηση των δράσεων στήριξης στην απασχόληση των νέων

30/5/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 για την προώθηση και βελτίωση της απασχόλησης των νέων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ...

9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης

9/5/2019

Την Ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν». Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, τότε υπουργός Εξωτερικών της ...

9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης

9/5/2019

Την Ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν». Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Ρομπέρ Σουμάν, τότε υπουργός Εξωτερικών της ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2 σελίδες