Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαβούλευση για την αξιολόγηση των δράσεων στήριξης στην απασχόληση των νέων

30/5/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 για την προώθηση και βελτίωση της απασχόλησης των νέων, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους των πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς των κρατών-μελών και στόχο έχει να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν την περίοδο 2014-2018 και την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη! Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο έως την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε εδώ.

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/6/2019