Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης που αφορούν στο Ε.Π.ΜΔΤ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/5/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την με απ ευθείας ανάθεση υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης της επικοινωνίας»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2018
Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax, και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για το έτος 2019

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/11/2018
Πρόσκληση «Ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2018»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2018
Διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002814

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/1/2018
Απόφαση διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ”

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/1/2018
Δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης και των κοινοχρήστων χώρων (έτη 1/2018-2020)

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/12/2017
Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax, φωτοτυπικού χαρτιού και αναλώσιμων ειδών γραφείου – γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για το έτος 2018

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/12/2017


Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1