Πορεία Εφαρμογής 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τα κάτωθι στοιχεία Excel αποτυπώνουν την πορεία εφαρμογής του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" καταγράφοντας πληροφορίες για: την εξειδίκευση, τις Αποφάσεις Ένταξης για τη χρηματοδότηση πράξεων, τις Προκηρύξεις, τις υπογεγραμμένες Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες ανά Πρόσκληση και κατηγορία πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2019

  • Δεκέμβριος 2019, Νοέμβριος 2019, Οκτώβριος 2019, Σεπτέμβριος 2019, Αύγουστος 2019, Ιούλιος 2019, Ιούνιος 2019, Μάιος 2019, Απρίλιος 2019, Μάρτιος 2019, Φεβρουάριος 2019, Ιανουάριος 2019

2018

2017

2016


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2019