Πορεία Εφαρμογής 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τα κάτωθι στοιχεία Excel αποτυπώνουν την πορεία εφαρμογής του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" καταγράφοντας πληροφορίες για: την εξειδίκευση, τις Αποφάσεις Ένταξης για τη χρηματοδότηση πράξεων, τις Προκηρύξεις, τις υπογεγραμμένες Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες ανά Πρόσκληση και κατηγορία πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2022

Δεκέμβριος, Νοέμβριος, Οκτώβριος, Σεπτέμβριος, Αύγουστος, Ιούλιος, Ιούνιος,Μάιος, Απρίλιος, Μάρτιος, Φεβρουάριος, Ιανουάριος

2021

Δεκέμβριος, Νοέμβριος, Οκτώβριος,Σεπτέμβριος, Αύγουστος, Ιούλιος, Ιούνιος, Μάιος, Απρίλιος, Μάρτιος, Φεβρουάριος, Ιανουάριος

 2020

2019

2018

2017

2016


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06/06/2022