Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2020

13/1/2021

Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ κατά το έτος 2020

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/1/2021