Μητρώο προμηθευτών 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο.

 Απόφαση / Πρόσκληση

 ΤΕΥΔ

 Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2021