Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων - Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/6/2014

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρέχει συνδρομή και συστάσεις στις διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Περιέχει εργαλείο αυτοαξιολόγησης του κινδύνου απάτης και αναλυτικές οδηγίες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της πιθανότητας εμφάνισης συνήθων κινδύνων απάτης.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/1/2016