Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2014

Πλήρες και επίσημο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2015