Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες συμβούλου για την Αναθεώρηση του ΕΠ ΜΔΤ έτους 2021 – Αξιολόγηση επικινδυνότητας έργων του προγράμματος - κωδ. ΟΠΣ 5095038

24/5/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την Αναθεώρηση του ΕΠ ΜΔΤ έτους 2021 – Αξιολόγηση επικινδυνότητας έργων του προγράμματος» με κωδ. ΟΠΣ 5095038.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/5/2021