Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β' Φάση» με Κωδικούς ΟΠΣ 5041866 και 5041973

11/2/2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β' Φάση» με Κωδικούς ΟΠΣ 5041866 και 5041973

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/2/2020