Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

4η Επιτροπή Παρακολούθησης, Πέμπτη 28-11-2019, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

28/11/2019

4η Επιτροπή Παρακολούθησης, Πέμπτη 28-11-2019, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, ώρα 14.45

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2019