Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποβολή προτάσεων απλούστευσης, ανασχεδιασμού και ηλεκτρονικοποίησης διοικητικών διαδικασιών προς εξειδίκευση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

26/9/2018

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» σας καλεί να προχωρήσετε στην υποβολή προτάσεων προς συγχρηματοδότηση, οι οποίες θα αφορούν στην υλοποίηση δράσεων απλούστευσης, αναδιοργάνωσης και ηλεκτρονικοποίησης διοικητικών διαδικασιών, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου Α.2 «Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών».

Με αφορμή την από 17-10-2018 Τεχνική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το Δίκτυο Απλοποιήσεων παρατείνουμε την προθεσμία για την υποβολή προτάσεων απλούστευσης, ανασχεδιασμού και ηλεκτρονικοποίησης διοικητικών διαδικασιών προς εξειδίκευσης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» έως την 15η Νοεμβρίου 2018

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2018