Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & ANIMATION

20/5/2019

Κάλεσμα στα φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ντοκιμαντέρ & Animation για την υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση ειδικών αφιερωμάτων με στόχο τη δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πεδία παρέμβασης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΕΠ ΜΔΤ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την προσθήκη της νέας προϋπόθεσης που δίνει δικαίωμα συμμετοχής των φεστιβάλ στο παρόν κάλεσμα, δηλαδή να «Έχουν διαθέσει δύο χιλιάδες (2.000) εισιτήρια αθροιστικά, για το σύνολο των διοργανώσεών τους», σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο τα εισιτήρια αυτά να έχουν διατεθεί κατά την τελευταία τριετία.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι διοργανώσεις φεστιβαλικού χαρακτήρα που διενεργούνται στην Ελλάδα και πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: (δείτε το συνημμένο).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/9/2019