Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγία του Ειδικού Γραμματέα κ. Ιωαννίδη για τον τρόπο παραλαβής των μελετών

20/5/2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/1/2018