Ειδική Γραμματεία 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Γραμματέας
Επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας είναι η Νίκη Δανδόλου.

Η Νίκη Π. Δανδόλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτη του Πανεπιστημίου UCL (Λονδίνο), με μεταπτυχιακό από το City University και ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι υποψήφια διδάκτορας του ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Στο δημόσιο τομέα είναι στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ από το 2003, με προϋπηρεσία στα Υπουργεία: Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών (στη Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης), Ανάπτυξης (Ενέργεια) και Ναυτιλίας. Μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ΑΕ κατά την έναρξη απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου (2008-2010). Εκπροσωπεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια την Ελλάδα στην ΕΕ, ΕΟΧ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε αναπτυξιακά αντικείμενα. Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Μιλά αγγλικά και γαλλικά..

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Τηλ.: +30 210 3332845
Fax:  +30 210 3332427
E-mail:  sec.erdf_cf@mnec.gr
Διεύθυνση: Νίκης 5-7 Αθήνα, Τ.Κ. 10180

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΜΔΤ
Τηλ.: +30 213 2018000
Fax: +30 213 2018037
E-mail:  epdm@mou.gr
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα
Site: http://www.epdm.gr

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2019