Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα – EPSA 2015
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 27/02/15

Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα – EPSA 2015

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης  (European Institute of Public Administration – EIPA) με τη θεσμική και οικονομική υποστήριξη 12 ευρωπαϊκών δημόσιων εταίρων (μεταξύ των οποίων και η ΓΔ Απασχόλησης της ΕΕ), διοργανώνει για 5η φορά τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα - EPSA 2015.

Υπό τον γενικό τίτλο «Ο δημόσιος τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη κοινωνία», η διοργάνωση EPSA 2015 επιδιώκει να αναδείξει και να επιβραβεύσει εκείνους τους δημόσιους φορείς της Ευρώπης, που εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας, και παράλληλα παρουσιάζουν αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, καινοτόμες προσεγγίσεις δημόσιας διοίκησης και ηγεσίας, υγιή δημόσια οικονομικά και έξυπνες δράσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Πληροφορίες

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.