Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 30/08/10

Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο:

 

«Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» στους άξονες 10, 11, 12  για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις  2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 296542.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.