Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Στις 17.12.2014 εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/12/14

«Στις 17.12.2014 εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, συνολικού πρ/σμού 486.913.888 Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων το ποσό 377.228.416€ αφορά Κοινοτική Συνδρομή

Το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» θα χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ και ΕΤΠΑ ως ακολούθως:

 

Ταμείο

Κοινοτική Συνδρομή
(€)

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης
(€)

EKT

200.478.028

259.592.839

EΤΠΑ

176.750.388

227.321.049

Σύνολο

377.228.416

486.913.888

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.