Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

16/3/2022

Σε συνέχεια της με αρ C(2021) 9530 final/ Απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2021 με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (αριθμ.πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ 2222/16.12.2021) σας ενημερώνουμε ότι επισυνάφθηκαν στις Προσκλήσεις στο ΟΠΣ νέα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/3/2022