Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

500 κινητές μονάδες που καταπολεμούν τον κοραναϊό

24/3/2021

Mobile teams fighting coronavirus

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/health/mobile-teams-fighting-coronavirus_en

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/3/2021